Sverige
StreetDir.se - Ditt gaturegister

Espresso House

På den här sidan har vi samlat all information om Espresso House från kategorin Café i Halmstads kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen.

Adress: Espresso House

Espresso House
Kristinapassagen 8
30243 Halmstads kommun

[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

Rapportera fel

Karta


Liknande ...

Inom kategorin Café har vi i närheten av Espresso House hittat följande:

<1 km
Storgatan 42
30243 Halmstads kommun
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
<1 km
Storgatan 42
30243 Halmstads kommun
Kök:
Kaffe
Morfars Cafe (Café)
<1 km
Storgatan 35
30243 Halmstads kommun
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

 

 

* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.

** Genomsnittligt pris per natt