Sverige
StreetDir.se - Ditt gaturegister

Ambrosia café & konditori

På den här sidan har vi samlat all information om Ambrosia café & konditori från kategorin Bageri i Gamla Staden. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen.

Adress: Ambrosia café & konditori

Ambrosia café & konditori
Hamngatan 64
21130 Gamla Staden

[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

Rapportera fel

Karta


Liknande ...

Inom kategorin Bageri har vi i närheten av Ambrosia café & konditori hittat följande:

Bageri (Bageri)
<1 km
Skeppsbron
21130 Inre Hamnen
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
<1 km
Stora Nygatan 19
21130 Gamla Staden
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

 

 

* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.

** Genomsnittligt pris per natt