|
|
|
|
|
Sverige
StreetDir.se - Ditt gaturegister

Bageri caféet

På den här sidan har vi samlat all information om Bageri caféet från kategorin Bageri i Gamla Staden. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen.

Adress: Bageri caféet

Bageri caféet
Stora Nygatan 19
21130 Gamla Staden

[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

Rapportera fel

Karta


Liknande ...

Inom kategorin Bageri har vi i närheten av Bageri caféet hittat följande:

Hamngatan 64
21130 Gamla Staden
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
Bageri (Bageri)
<1 km
Skeppsbron
21130 Inre Hamnen
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

 

 

* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.

** Genomsnittligt pris per natt