|
|
|
|
|
Sverige
StreetDir.se - Ditt gaturegister

Filmstaden

På den här sidan har vi samlat all information om Filmstaden från kategorin Bio i Helsingborgs kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen.

Adress: Filmstaden

Filmstaden
Södergatan 19
25441 Helsingborg

Rapportera fel

Karta


Liknande ...

Inom kategorin Bio har vi i närheten av Filmstaden hittat följande:

<1 km
Karlsgatan 5
25441 Helsingborgs kommun
Webbsida:
http://www.bior­odakvarn.se/
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
24 km
Järnvägsgatan 15
2625 Ängelholms kommun
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
28 km
Svalegatan
Svalövs kommun
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
Kino (Bio)
48 km
Kyrkogatan 3
22647 Centrala staden
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

 

 

* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.

** Genomsnittligt pris per natt