|
|
|
|
|
Sverige
StreetDir.se - Ditt gaturegister

Länsrätten i Uppsala län

På den här sidan har vi samlat all information om Länsrätten i Uppsala län från kategorin Tingshus i Uppsala kommun. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen.

Adress: Länsrätten i Uppsala län

Länsrätten i Uppsala län
Kungsgatan
75226 Uppsala kommun

[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

Rapportera fel

Karta


 

 

* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.

** Genomsnittligt pris per natt