|
|
|
|
|
Sverige
StreetDir.se - Ditt gaturegister

Utbildning

I närheten av Timotejvägen har vi hittat 96 resultat för kategorin Utbildning. Här är de 30 resultaten som ligger närmast Timotejvägen:

Förfina sökning:
Kategori:
<1 km
Mollstråket 1
90353 Rödäng
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/korne­ttenforskola.4.­13c1b69101a982c­a2a800066567.html
2Förskolan Klumpen (Förskola)
<1 km
Vinkelvägen 2
90320 Väst på stan
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/klump­enforskola.4.13­c1b69101a982ca2a800061159.html
<1 km
Signalvägen 1
90322 Väst på stan
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/resur­sskolor/bjorken­skolan.4.6e3ee8­3011336f9964580007928.html
<1 km
Fiolstråket 2
90353 Rödäng
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/rodan­g.4.13c1b69101a­982ca2a800084214.html
<1 km
Fiolstråket 8
90353 Rödäng
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/gitar­renforskola.4.1­19a6f8115492954d580004939.html
<1 km
Grubbevägen 19
90354 Grubbe
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/grisb­acka.4.13c1b691­01a982ca2a800049167.html
<1 km
Lilla gatan 1
90322 Väst på stan
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/hedlu­nda.4.13c1b6910­1a982ca2a800051758.html
8Förskolan Tellus (Förskola)
1 km
Lilla gatan 1
90322 Väst på stan
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/hedlu­nda/avdelningar­klasser/tellus.­4.13c1b69101a982ca2a800052581.html
9Dragonskolan (Skola)
1 km
Olof Palmes gata
90354 Väst på stan
Webbsida:
www.umea.se/dragon
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
10Förskolan Spiltan (Förskola)
1 km
Smedsgatan 22
90322 Väst på stan
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/spilt­anforskola.4.13­c1b69101a982ca2a800092337.html
1 km
Hissjövägen
90354 Ersboda/Ersmark
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/midgard
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
1 km
Fogdevägen 28
90355 Grubbe
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/linne­anforskola.4.13­c1b69101a982ca2a800071140.html
Prolympia (Skola)
1 km
Umestans företagspark, hus 1 1
90347 Ersboda/Ersmark
Webbsida:
http://www.prol­ympia.se/www/pr­olympia.se.nsf/­(sidor)/20080527082208
1 km
Storgatan 22D
90321 Väst på stan
Webbsida:
http://uno.mont­essori.eu.org/
Storgatan 28
90321 Väst på stan
Webbsida:
http://barnabo.­montessori.eu.o­rg/index.html
Grubbebiblioteket (Bibliotek)
1 km
Kungsängsvägen
90360 Grubbe
Webbsida:
http://www.mina­bibliotek.se/de­fault.aspx?id=1­01585&refid=120170
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
Grubbeskolan (Skola)
1 km
Lagmansgatan 37
90355 Grubbe
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/grubb­e.4.13c1b69101a­982ca2a800050004.html
1 km
Kyrkhamnsvägen 2
90360 Grubbe
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/kungs­gardenforskola.­4.13c1b69101a98­2ca2a800067550.html
Furugränd 7B
90433 Västteg
Webbsida:
http://www.visi­onen.nu
Kronovägen 2-4
90433 Västteg
Webbsida:
http://www.visi­onen.nu
Förskolan Haga (Förskola)
1 km
Utmarksvägen 1
90345 Haga
Webbsida:
http://www.haga­skolan-umea.se/­forskolan
Hagaskolan (Skola)
1 km
Utmarksvägen 1A
90345 Haga
Webbsida:
http://www.haga­skolan-umea.se/
2 km
Stenmarksvägen 2
90345 Haga
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/revel­jen.4.13c1b6910­1a982ca2a800082943.html
2 km
Skolgatan 8
90354 Centrum
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
2 km
Ormbärsvägen 14
90435 Böleäng
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/bolea­ng.4.13c1b69101­a982ca2a800027280.html
Tegsbiblioteket (Bibliotek)
2 km
Boställsvägen 48
90433 Västteg
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
2 km
Målargränd 15
90431 Teg
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/tegsc­entral.4.13c1b6­9101a982ca2a8000101744.html
Förskolan Sanda (Förskola)
2 km
Arsenalsgatan 1
90342 Haga
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/sanda­forskola.4.13c1­b69101a982ca2a8000105839.html
Segelgatan 12-14
90420 Teg
Webbsida:
http://www.visi­onen.nu
2 km
Bokvägen 2A
90432 Västteg
Webbsida:
http://www.skol­a.umea.se/linja­lenforskola.4.1­3c1b69101a982ca­2a800070699.html
Saknar du en post i listan?
Lägg till ditt företag, din förening eller din praxis gratis i registret StreetDir.se.
Förfina sökning:
Kategori:

Värt att veta om Sveriges vägar

Hur långa är Sveriges vägar egentligen? Hur snabbt får jag köra? Vilket är Sveriges vanligaste gatunamn? Vet du svaren? Om inte hittar du svaren här, i vår visste du att hörna »

 

 

* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.

** Genomsnittligt pris per natt