|
|
|
|
|
Sverige
StreetDir.se - Ditt gaturegister

Stora Teatern

På den här sidan har vi samlat all information om Stora Teatern från kategorin Teater i Vasastaden. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen.

Adress: Stora Teatern

Stora Teatern
Kungsportsavenyn
41272 Vasastaden

[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

Rapportera fel

Karta


Liknande ...

Inom kategorin Teater har vi i närheten av Stora Teatern hittat följande:

Teater Jaguar (Teater)
<1 km
Storgatan 3
41305 Vasastaden
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
1 km
Sankt Eriksgatan 3
41272 Inom Vallgraven
Webbsida:
http://opera.se­/
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
Hagateatern (Teater)
1 km
Mellangatan 2A
41305 Haga
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
Folkteatern (Teater)
1 km
Olof Palmes Plats 2
41305 Olivedal
Webbsida:
http://www.folk­teatern.se/
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

 

 

* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.

** Genomsnittligt pris per natt