|
|
|
|
|
Sverige
StreetDir.se - Ditt gaturegister

Masthuggets vårdcentral

På den här sidan har vi samlat all information om Masthuggets vårdcentral från kategorin Sjukhus i Masthugget. Nedan hittar du adressen och en karta med den exakta vägbeskrivningen.

Adress: Masthuggets vårdcentral

Masthuggets vårdcentral
Fjärde Långgatan 48
41305 Masthugget

[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

Rapportera fel

Karta


Liknande ...

Inom kategorin Sjukhus har vi i närheten av Masthuggets vårdcentral hittat följande:

1 km
Kvarnpirsgatan
41305 Eriksberg
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]
Bruna Stråket 13
41314 Änggården
[Varning: ogiltig adress. Vad betyder det?]

 

 

* Obekräftade adresser: För några poster i vårt register finns det tyvärr ingen bekräftelse på om adressen är korrekt. I dessa fall har adressen tagits från databaser eller beräknas utifrån miljödata. Vi har angett om en post är genererad för att kunna särskilja dem. Om du vill hitta någon av dessa adresser, rådfråga då en karta för att få fram positionen för respektive post och rådfråga fler källor om det behövs.

** Genomsnittligt pris per natt